Dermokozmetski pristup i zdravstveni rizici kozmetičkih proizvoda za trudnice i dojilje

ANITA GALIĆ, mag. pharm., univ. mag. managementa u zdravstvu

+  Specijalist  managementa u zdravstvu

+  Konzultant za dermatofarmaciju i javnozdravstveni marketing

+  Kemig-Voditelj marketinga i znanstvenih komunikacija

+  Inicijator i konzultant na mnogim javnozdravstv. projektima

    (samoliječenje u trudnoći, prevencija melanoma, anoreksije, …)

 

ZNANSTVENO-STRUČNE AKTIVNOSTI

+  U tijeku- Doktorski studij, Medicinski fakultet (Zagreb)

    Doktorska disertacija:  javnozdrav. prevencija zloćud. tumora kože

+  International Master Program Leadership and

    Management of Health Services (Medicinski fakultet, Zagreb)

    Magisterij- Ekonomika prevencije raka kože

+  Brojni stručni radovi,  poglavlja u knjizi, kongresi

+  Urednik hrvatskog izdanja Kozmetička dermatologija (L. Baumann)

+  Konzultant za strukovna društva i medije (dermatofarmacija)

 

ISTAKNUTO

+  Hrvatsko farmaceutsko društvo

+  Hrvatsko društvo za farmakoekon. i ekonomiku zdravstva

+  ESCAD- Europsko društvo za estetsku dermatologiju

Tražilica

Preporuke

Kontakti

HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO

CROATIAN PHARMACEUTICAL SOCIETY

Masarykova 2
10 000 Zagreb

Tel: +385 1 48 72 849

Fax: +385 1 48 72 853

OIB: 78917453386

e-mail: info@sutra.com.hr

web: www.sutra.com.hr

Preporuke